Training-on-the-job

In een veranderende organisatie wordt u wellicht gevraagd andere werkzaamheden te gaan uitvoeren. U komt in aanraking met een ander beleidsterrein. Misschien wel de nieuwe wereld van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Tezamen met de Wet ruimtelijke ordening, Woningwet en Wet milieubeheer (en al die andere wetten en verordeningen, die onder de vigeur van de Wabo vallen) komt u terecht in een spaghetti aan regels en procedurele bepalingen. Wij maken u wegwijs op dit werkgebied. Bij voorkeur met behulp van eigen dossiers, die u dan gelijktijdig behandeld onder toezicht van een ervaren trainer.

Iets voor u? Bel eens naar 06-16322697 of mail naar jan@adviesbureauverschoor.nl