Integrale handhaving

Veel gemeenten werken in het toezicht (en handhaving) nog met de traditionele rolverdeling van bouw- en milieutoezicht + overig toezicht. Maar………… de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gaat uit van één handhavingsactie op basis van één omgevingsvergunning. Hoe worden de solistische controles op elkaar afgestemd? Hoe voorkomt u tegenstrijdigheden bij dit toezicht? Met een eenvoudige vorm van signaaltoezicht bent u al in staat om strijd met regels op “dat andere beleidsterrein” te herkennen, te signalen. Misschien kunt u het ook wel controleren en wordt u voor dit werkgebied (mede) gemandateerd. Leer elkaars vakgebied begrijpen en herkennen! Het leven van een toezichthouder wordt er dynamischer en generalistischer door.

Mail naar jan@adviesbureauverschoor.nl voor meer informatie over deze opleiding.vergunningen vergunningen