Vergunningvrij bouwen

Het Besluit omgevingsrecht (Bor). Een Algemene Maatregel van Bestuur op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het Bor heeft meerdere bijlagen. Bijlage II regelt het vergunningvrij bouwen. Vergunningvrij. Niet regelvrij. Wat is het echte vergunningvrij bouwen? En wanneer is er toch een vergunning nodig voor de planologische inpassing? Hoe “verkoop” ik de klant, dat vergunningvrij niet een vrijbrief betekent voor regelloos bouwen? En hoe past u constructieve- en welstandseisen toe?

Laat u eens informeren! Mail naar jan@adviesbureauverschoor.nlvergunningen