Wabo en Awb

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is een wet, waarin activiteiten kunnen worden gekoppeld tot een project. Met een basisprincipe: één aanvraag, één procedure, één beschikking, één rechtsbescherming. Er zijn twee type procedures: een reguliere- en een uitgebreide. Maar: we hebben ook een Algemene wet bestuursrecht. Ook met procedurebepalingen. Hoe verhouden beide wetten zich tot elkaar? Nieuwsgierig?

Mail naar jan@adviesbureauverschoor.nl