Het managen van een veranderproces

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is “maar” een wet. U voert die wet uit maar……….……… uw medewerk(st)ers zijn gewend aan “hun” bouw- of milieuvergunning. Weet jouw collega te vinden, durf vragen te stellen, ga samen aan de slag en maak van alle activiteiten werkelijk een project. Stem adviezen en voorschriften op elkaar af. Kortom: cultuur en Wabo. Wij trainen uw mensen op cultuuraspecten binnen een veranderingsproces. Speels, leerzaam, confronterend maar vooral: veranderend en inspirerend!

Voor meer gedetailleerde informatie mail jan@adviesbureauverschoor.nl