Adviesbureau Verschoor is in 2003 opgericht door Jan Boer. Het verhaal “achter de naam” blijft een verrassing en Jan is en blijft Jan. Enthousiast en één brok omgevingsrecht. Omgeven door talloze vakdocenten, die – afhankelijk van de klantvraag – worden ingezet. Jan Boer treedt op als parttime-docent / trainer / adviseur en heeft jarenlange ervaring met de wet- en regelgeving rondom milieu, bouwen en ruimtelijke ordening. Nu samengevat: het omgevingsrecht. Meer weten? Bel of mail eens!

 

Het logo

Milieurecht staat niet alleen. Al sedert het begin van Jan’s carrière verbaasde hij zich over de verschillende wetgeving en organisatieonderdelen, die zich bezig houden met hetzelfde bedrijf.  Allerlei procedures en “van het kastje naar de muur”. Jan heeft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet uitgevonden maar is op het signaleren van de diversiteit aan regelgeving en deregulering wel in 1985 afgestudeerd.
Milieu, ruimtelijke ordening en bouwregelgeving: het omgevingsrecht, mede gevoed door nog een tiental andere wetten, Besluiten en verordeningen. En waar komt dat allemaal op neer? In de volgorde: planontwikkeling, bouwen, gebruiken, slopen en nieuwe planontwikkeling maken wij in Nederlands steeds weer gebruik van dezelfde omgeving met wisselende dynamiek en afhankelijk van de marktsituatie.
De pijlen in het logo geven deze cyclus aan. En als cirkel, steeds weer in beweging.
Dat is het logo en dat is de kracht van Verschoor, opleidingen en advies. Steeds in beweging, steeds actueel.

 

Opleidingen en advies

Het bedrijf is gesplitst in twee onderdelen: 1. www.opleidingenomgevingsrecht.nl voor het verzorgen van trainingen in het omgevingsrecht en 2. www.adviesbureauverschoor.nl voor de adviespraktijk, ook binnen het omgevingsrecht. In beide bedrijfsonderdelen wordt met gerenommeerde partners samengewerkt. Afsluitend: Maak kennis met de wereld achter ‘Verschoor” en schroom niet om voor nadere informatie te mailen of te bellen.

 

kappen of niet ?