Wet ruimtelijke ordening en het bestemmingsplan

Elke stad of dorp heeft één of meer bestemmingsplannen. In stedelijk gebied heeft soms elke wijk een eigen bestemmingsplan. Soms zijn er meerdere plannen in één gebied van kracht. Een bestemmingsplan geeft de regels over bouw- en gebruiksmogelijkheden. Zowel voor woningen als bedrijven. Een bestemmingsplan is cruciaal voor uw mogelijke uitbreidingsplannen. Een bestemmingsplan ligt, voordat het tot stand komt, ter inzage. Dat zijn de (zes) weken, waarin u kunt reageren op de voorgenomen gemeentelijke plannen. Laat u de kans tot inspraak voorbij gaan, dan moet u in principe tien jaar wachten op een volgende inspraakronde!
Wij kunnen u helpen een bestemmingsplan te doorgronden op de kansen en bedreigingen in uw concrete situatie. Ook kunnen wij vaststellen of uw woning of bedrijf onder “overgangsrecht” valt. Dat wil zeggen: of u nog oude rechten heeft, op basis waarvan u uw plannen kunt realiseren.
Een bestemmingsplan is cruciaal voor uw wijk, uw woning, uw bedrijf. Laat nooit de kans op inspraak ongebruikt voorbij gaan. Voor u het weet zit uw bedrijf  “op slot” of kunt u uw woning niet uitbreiden. Voorkom deze ergernis en vraag advies!

vergunningen


Een bestemmingsplan (zie het kaartje) heeft u rechten en mogelijkheden maar ook plichten en beperkingen. Wij adviseren u de juiste koers te varen! Wilt u uw eigen mogelijkheden toetsen? Kijkt u dan eens op www.ruimtelijkeplannen.nl en toets uw postcode in!