Wet milieubeheer

U heeft een bedrijf. Meestal valt dat onder de regels van de Wet milieubeheer. Afhankelijk van het type bedrijf is het meldings- of vergunningplichtig. Een melding moet digitaal   worden ingediend. Wij kunnen dat voor u doen en daarmee veel werk uit handen nemen.
Probeert u het liever zelf?
Gebruik dan de volgende link: http://aim.vrom.nl.
Heeft u al een bedrijf en een milieuvergunning of –melding? U wilt uitbreiden of veranderen? Kijk dan eerst of u wellicht kunt volstaan met een eenvoudige procedure. Laat u adviseren door één van onze medewerkers. Dat voorkomt wellicht veel tekenwerk en kosten!vergunningen