Vergunning voor een buitenplanse wijziging

U wilt meer bouwen of een pand anders gaan gebruiken dan het bestemmingsplan toestaat. Soms kan de gemeente u toch tegemoet komen, omdat uw plan past binnen de mogelijkheden van het Besluit omgevingsrecht. Wij helpen u met het indienen van de aanvraag om vergunning en nemen al de zorg omtrent aanvraag, tekeningen en voorschriften, procedurele zaken, bezwaar en beroep uit uw handen. Wij doen wat u wilt maar bepalen tevoren de slaagkans van uw ideeën!

Ook hier geldt: Wilt u zelf een aanvraag verzorgen? Kijk dan op www.omgevingsloket.nl en doe op z’n minst de vergunningencheck!vergunningen