Vergunning voor een binnenplanse wijziging

In een bestemmingsplan staan soms regels, die kleine afwijkingen van het bestemmingsplan toestaan als burgemeester en wethouders daarvoor vergunning verlenen. Voorbeeld: een pedicure of kapsalon aan huis, een kinderopvang in uw garage/berging, een extra loods bij uw bedrijf. Of: u kunt een voormalige bakkerij kopen maar u wilt daar een snackbar beginnen. Wij helpen u met het indienen van de aanvraag om vergunning en nemen al de zorg omtrent aanvraag, tekeningen en voorschriften, procedurele zaken, bezwaar en beroep uit uw handen. Wij doen wat u wilt maar bepalen tevoren de slaagkans van uw ideeën!

Wilt u zelf een aanvraag verzorgen? Kijk dan op www.omgevingsloket.nl en doe op z’n minst de vergunningencheck!