Overige vergunningen

U staat er soms niet bij stil, maar soms heeft u vergunning nodig voor iets waarvan u de verplichting niet kent. U kapt een boom zonder vergunning, u legt een uitrit aan…………… Heeft u wel of geen vergunning nodig? Soms verschilt dat per woonplaats, soms zelf per woonwijk. Let dus goed op wat u doet! Een paar onderwerpen, waarvoor u mogelijk vergunning nodig heeft:

-                 Het kappen van een boom
-                 Het aanleggen van een dam met duiker
-                 Het aanleggen van een uitrit
-                 Reclame
-                 Slopen en asbestverwijdering
-                 Gebruiksvergunning of –melding
-                 Archeologie en monumenten
-                 Terras-, horeca- en exploitatievergunning

Erger nog als u woont of werkt in een grondwaterbeschermingsgebied of een stiltegebied (milieubeschermingsgebied) of in een Natura 2000-gebied. U krijgt dan te maken met de Flora- en faunawet en/of Natuurbeschermingswet. Of u woont of werkt op een gezoneerd industrieterrein of u woont in een (voormalige) bedrijfswoning……………
Geen onderwerp of er bestaan regels. Wij loodsen u door het woud van regels en wetten en dienen de juiste aanvraag voor u in.
Dat kan ook andersom: Een advertentie in de krant: er verandert iets in uw omgeving! Uw buren gaan bouwen, het bedrijf in uw buurt breidt uit, het weiland aan “de overkant” wordt bebouwd………….. . Help, de bakker verdwijnt en er komt een snackbar! Tal van veranderingen in uw woonomgeving kunnen uw dagelijks leven beïnvloeden. Positief en negatief. Weest alert en reageer! Voor u het weet heeft u in uw wijk ene ongewenste ontwikkeling!