Handhaving!

U heeft een aanschrijving ontvangen?

Mogelijk heeft u een overtreding begaan en wordt de bouw stilgelegd. Of u ontvangt van de overheid een “last onder dwangsom” of een “last onder bestuursdwang”. Dat zijn serieuze sancties, die ook onmiddellijk in werking treden!
Dat betekent dat de overheid u per direct een recht kan ontnemen of een geldbedrag kan innen. De gevolgen daarvan zijn niet mals.
U kunt niet verder bouwen of u raakt een fors geldbedrag kwijt. Zaken, waarop u niet zit te wachten.
Wij bemiddelen voor u met de overheid, die u de sanctie heeft opgelegd en proberen oplossingen aan te dragen, die voor u en de overheid acceptabel zijn. Desnoods verzorgen wij voor u de juridische procedure t/m de Rechtbank of Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om geschillen te beslechten.
Ook verzorgen wij mediationtrajecten, ook met buren mochten die “in  het spel” zijn.